Arrangører

Caroline Geertsen

Frivillige, miniQuonga, programlægning og jury + øvrige Q-arrangementer
cgeertsen@quonga.dk

Emil Tidemann

PR, teknik, programlægning og events
emil@quonga.dk

Helena Christensen

Økonomi, programlægning og billetter
helena@quonga.dk

Jenny Gisladottir

MiniQuonga og produktionskartoffel
jenny@quonga.dk

Jonathan S. Meyer-Küpers

PR, programlægning, grupper og miniQuonga
jonathan@quonga.dk

Katrine Ott Frendorf

PR, frivillige og events + øvrige Q-arrangementer
katrine@quonga.dk

Mia Hougaard Back

Grupper, økonomi, booking og programlægning
mia@quonga.dk

Nanna Holm Karlsen

PR, billetter, booking og teknik + øvrige Q-arrangementer
nanna@quonga.dk

Sigrid Møller Weinreich

Teknik, jury og miniQuonga
sigrid@quonga.dk