Arrangører

Emil Mellerup-Lund

Teknik ansvarlig
emilerik@quonga.dk

Emil Tidemann

(Teater)Gruppe-ansvarlig
emil@quonga.dk

Helena Christensen

Billetter og Billetsalg
helena@quonga.dk

Jo Damsgaard-Sørensen

Program og Frivillig ansvarlig
jo@quonga.dk

Mia Hougaard Back

Økonomisk Tovholder
mia@quonga.dk

Rania Al-Shemmari

PR ansvarlig
rania@quonga.dk

Sia-My Ratkovic

Jury ansvarlig
sia-my@quonga.dk

Sigrid Møller Weinreich

Administrativ Tovholder
sigrid@quonga.dk

Sofie Erika Kjær

Event ansvarlig
sofieerika@quonga.dk

Sofie Holbek Jensen

Netværks ansvarlig
sofieholbek@quonga.dk