Hvad er Quonga?

DA

Quonga-hvad-for-noget?

Hvad gør Quonga?
Quonga er et åbent netværk for det århusianske scenekunstvækstlag. Vi arbejder på at gøre vækstlaget mere synligt og skabe en fast og inspirerende grobund for scenekunst i Århus. For at fremme vækstlaget laver vi en masse forskellige arrangementer, hvor du har mulighed for at deltage deltage. Desuden arbejder vi som talerør for spirende scenekunstnere. Gennem vores nyhedsmail og interne netværk formidler vi kontakt mellem dig og de, der mangler dig til deres arrangement. Derfor er der i Quonga plads til alle, der brænder for scenekunst og teatervækstlag.

Hvornår startede Quonga?
Quonga blev dannet i efteråret 2006, da et medlem af Danmarks Amatør Teater Samvirke samlede det århusianske vækstlag til nogle netværksmøder med henblik på at samle det spredte og uorganiserede vækstlag. I starten bestod Quonga kun af otte medlemmer og en mail-liste. Styregruppen ønskede, at Quonga med tiden skal lægge navn til en række initiativer – bl.a. en årlig festival.

Hvorfor “Quonga”?
Navnet Quonga blev valgt, efter en af de første medlemmer havde overhørt nogle børn synge Quonga i stedet for Quondo i sangen ”Quondo, quondo, quondo”. Navnet blev valgt, fordi Quonga ikke havde nogen betydning. Dette betyder, at alt, hvad navnet står for i dag, er skabt af Quonga selv.

QuongaFest gennem årene


2008: Dørene til den første QuongaFest åbnede i Rosensgade på Teater Katapult og Rosenteatret. Festivalens program indeholdte 11 forestillinger. I 2013 afholdtes den sjette QuongaFest denne gang på Godsbanen, hvor vi siden har holdt til. 17 forestillinger gæstede festivalen, og under festivalen afholdtes en produktionsworkshop, som mundede ud i en række arbejdsvisninger. Alle tidligere billetsalgsstatistikker brydes af festivalens nu 500 besøgende.

2016: QuongaFest havde for første gang besøg af udenlandske kunstnere. Vi arbejder på at udvide vores internationale netværk, således vi kan se frem til flere udenlandske optrædener på festivalen.

2017: QuongaFest 10 års jubilæum, og det blev fejret i stor stil.

2018: QuongaFest har valgt at lægge fokus på scenerummet og publikums plads i teateruniverset. Med dette håber vi på at udfordre de allerede etablerede grupper samt inspirere alle de nye der måtte komme.

Andre initiativer

I April 2017 afholdte vi for første gang SpirBar – en fredagsbar for vækstlaget, hvor der er mulighed for networking og tilegnelse af ny viden. I Quonga bruger vi SpirBar til at møde vækstlaget og blive klogere på, hvad vi kan gøre for jer. SpirBar forventes at blive afholdt ca. hver anden måned. Hold øje med siden her eller vores facebookside for information om den næste SpirBar.

Vores mail er det ældste initiativ, men også et af de vigtigste. Som medlem på mail-listen til QuongaMailen får du information om workshops, du kan deltage i, mulighed for at skabe kontakt mellem dig og de, der kan hjælpe dig med at lave den forestilling, du brænder for og meget mere. Så skriv endelig til os hvis du brænder inde med en idé, eller du står og mangler en lysmand, en dramatiker eller en helt tredje, så sørger vi for, at din efterspørgsel bliver sendt ud til vores 300 nyhedsmodtagere. Hvis dette har interesse så smid en mail til quonga@quonga.dk og kom på listen.

EN

Quonga-what-did-you-say?

What Quonga do?
Quonga is an open network for the performing arts groups og Aarhus. We are working to promote growth-layer theatre (at most semi-professional performers) and to create strong and inspiring foundation for performing arts in Aarhus. To promote the growth-layer we host a lot of events where you have the opportunity to participate. Furthermore we also function as spokesman for aspiring artists. Through our newsletter and internal network we are able to help establish communication between you, and those who want you for their event. For this reason Quonga is open for all, who are passionate about performing arts and theatre.

When did Quonga start?
Quonga was created in the fall of 2006 when a member of Danmarks Amatør-Teater Samvirke gathered the growth-layer of Aarhus for a series of network meetings in order to gather the dispersed and unorganised growth-layer. In the beginning Quonga consisted of only eight members and an e-mail list. The steering committee wished for Quonga to eventually host a series of initiatives – including an annual festival.

Why “Quonga”?
The name ”Quonga” was chosen after one of the founding members overheard children sing Quonga instead of Quondo when singing the song ”Quondo, quondo, quondo”. The name was chosen because ”Quonga” had no particular meaning, which means, that everything the name is associated with today, has been created by Quonga it self.

QuongaFest through the years


2008: we opened the doors to the first QuongaFest (the festival) in Rosensgade at Teater Katapult and Rosenteateret. The program included 11 performances. In 2013 the sixth QuongaFest is held at Godsbanen, where it has been held ever since. 17 performances participated and during the festival we held a production workshop, which resulted in showings of work-in-progress. The festivals now 500 visitors broke all former ticket-sale-statistics.

2016: artists from outside Denmark participated in QuongaFest for the first time. We are currently working to expand our international network, hoping to see more of such performances at our festival in the future.

2017: QuongaFest celebrated its 10-year anniversary.

2018: QuongaFest has chosen to place their focus on the scenic space and the audience. With this we hope to challenge the current theater troupes and inspire the ones that are to come.

Other initiatives

In April 2017 we held the first SpirBar (SproutBar) – a Friday-night bar, where the growth-layer has the opportunity to meet for networking and the acquisition of new knowledge. Quonga uses SpirBar to meet the growth-layer and find out what we can do for you. We expect to hold a SpirBar once every second month. Keep an eye on this site or our facebook page for information on the next event.

Our mail is the oldest initiative, but also a very important one. As recipient of our newsletter, QuongaMailen, you get information on workshops you may participate in, the opportunity to contact those who may help you with your performance, and a lot more. By all means send us an e-mail if you have a great idea for an event, or you desperately need a technician, a dramaturge or something else, and we will make sure your request is sent to our 300 other recipients. If this has caught your interest send an e-mail to quonga@quonga.dk and get on the list.