Vil du være frivillig eller arrangør i Quonga?

DA

Bliv frivillig/arrangør
Quonga er skabt af frivillige, teaterengagerede kræfter i Aarhus og omegn. Alle projekter i Quonga bliver udført ud fra præmissen; det er ok at sige fra, men ikke at give op. Alle Quongas projekter er funktionsopdelt. Det vil sige, at de frivillige arrangører kan beskæftige sig med lige præcis de opgaver, de er gode til, eller gerne vil være bedre til indenfor projektstyring. Sådanne opgaver kan f.eks. være; budgettering, fundraising, PR, markedsføring, kommunikation med politiske kontakter, kunstnere eller spillesteder, indhentning af tilladelser, HR opgaver for aktive arrangører og frivillige og meget mere. Quonga er projektstyret, og de eneste faste funktioner i Quonga er således sekretariatet og den årligt tilbagevendende vækstlagsteaterfestival QuongaFest.

Hvad får man ud af at være arrangør?
Som arrangør får du venskaber, netværk og kompetencer med i kufferten. Du lærer om alternativ markedsføring, projektledelse og koordinering, fondsøgning, kommunikationsstrategier og organisationsudvikling. Men vigtigst af alt så får du lov til at opleve den skønne følelse, der opstår når større kulturprojekter lykkes. Er du interesseret i at blive arrangør på QuongaFest så send en mail til quonga@quonga.dk og hør nærmere.

Hvad laver de frivillige så?
Som frivillig på QuongaFest kan du stå i bar, sælge billetter, være vært eller hjælpe med afviklingen af forestillingerne. Du vil have gratis adgang til forestillingerne, få mad samt have adgang til frivilligrummet, hvor der altid vil være snacks, og der er mulighed for at slappe af eller lære de andre frivillige  bedre at kende. Vil du være frivillig på dette års festival så hold øje med siden her eller vores facebookside, hvor ansøgningsskemaet vil blive offentliggjort i starten af september, når vi begynder at søge.

EN

Become a volunteer/coordinator
Volunteering, passionate people from Aarhus and the surrounding areas create Quonga. All project in Quonga are completed based on the belief: it is okay to say no, but not to give up. All Quongas projects are divided into areas of responsibility. This means that the volunteering coordinators work with the specific area they excel at, or want to improve in. These areas could be budgeting, fundraising, public relations, marketing, communication with political contacts, artists or venues, human resources and many other areas. Quonga is project based, and therefore the only permanent function in Quonga is the secretariat and the annual performing arts festival QuongaFest.

What do you get for being a coordinator?
As a coordinator you will get great friendships, a bigger network and a lot competencies. You will learn about alternative marketing, project management and coordination, fundraising, communication strategies and organizational development. But most of all, you will be allowed to experience the beautiful feeling that occurs when major cultural projects succeed. If you are interested in becoming a coordinator at Quonga please send an email to quonga@quonga.dk.

What do the volunteers do?
As a volunteer at QuongaFest you may attend bar, sell tickets be a host or help with the execution of the performances. You will receive free access to all performances, a free meal a day and have access to the volunteer-room, where there will always be snacks and the opportunity to relax or get to know the other volunteers. If you want to be a volunteer at this years QuongaFest keep an eye on this page or our facebook page where the application form will be released in the beginning of September.

Vil du være en del af teamet? Skriv til os

7 + 11 =